Při realizaci tohoto projektu naše firma zajišťovala komplexní elektromontáž, včetně přípojky NN, rozvodů silno i slaboproudých, osvětlení venkovního i vnitřního, bleskosvodu a dalšího.

Níže si můžete z tepla vašeho domova stavbu ve 3D prohlédnout tak, jakoby jste stáli přímo před ní.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář