Tento týden jsme dokončili regulaci vytápění v mateřské školce na ulici Osvoboditelů ve Zlíně, která je součástí Kolektivního domu, vybudovaného v letech 1945 – 1950 jako jeden ze dvou pokusů tzv. kolektivního bydlení v tehdejším Československu.

Níže vidíte obrazovku konfiguračního prostředí, přes které si správce objektu reguluje teploty jednotlivých místností pomocí časových rozvrhů.

Při realizaci tohoto projektu naše firma zajišťovala komplexní elektromontáž, včetně přípojky NN, rozvodů silno i slaboproudých, osvětlení venkovního i vnitřního, bleskosvodu a dalšího.

Níže si můžete z tepla vašeho domova stavbu ve 3D prohlédnout tak, jakoby jste stáli přímo před ní.

Před dvěma lety jsme vás poprvé informovali o výzvě v podobě elektroinstalace na lodi. Od té doby uplynulo mnoho vody a došlo k nespočetnému množství změn, ale již je hotovo.

V červenci roku 2015 byla na mořskou hladinu spuštěna jachta jménem Maria. Poslední detaily se ještě dolaďovaly ve slovinském přístavu Portorož, ale nyní již jachta brázdí vody středozemního moře.